KUSHTET E PËRDORIMIT

KUSHTET E PËRDORIMIT

INTERNATIONAL BRAND DISCOUNT ju lejon të përdorni shërbimet dhe përmbajtjen e këtij portali në përputhje me KUSHTET E PËRDORIMIT më poshtë. Kushtet e përdorimit vlejnë për të gjitha përmbajtjet dhe shërbimet në faqen  www.ibdiscount.com  is Konsiderohet se përdoruesit janë të njohur me këto terma nëse përdorin ndonjë pjesë të portalit, dhe se ata pranojnë përdorimin e vetëm të përmbajtjes së këtij portali për përdorim personal dhe në rrezikun tuaj. ~~ INTERNATIONAL BRAND DISCOUNT ju lejon të përdorni shërbimet dhe përmbajtjen e faqes së saj në internet në përputhje me KUSHTET e mëposhtme të përdorimit. Kushtet e përdorimit vlejnë për të gjitha përmbajtjet dhe shërbimet në faqen e internetit www.ibdiscount.com Është pranuar që përdoruesit janë të njohur me këto terma nëse përdorin ndonjë pjesë të portalit tonë, dhe se ata pranojnë që përdorimi i kësaj faqe në internet është vetëm për përdorim personal dhe në rrezikun e tyre.

TË DHËNAT E KOMPANIS

Kompania për tregti dhe shërbime INTERNATIONAL BRAND DISCOUNT DOOEL – Shkup
Adresa: Аpostol Guslarot 12 Shkup
Тел: 02 3111-080 / 070345-450
email:office@ibdiscount.com
WEB: www.ibdiscount.com
EMBS: 7399103
EDB: 4057019548267
Kodi i aktiviteti: 47.91– Shitje me pakicë përmes postës dhe internetit

KUSHTET E PËRDORIMIT

Të nderuar klientë, Ju lutemi lexoni me kujdes termat dhe kushtet e mëposhtme përpara se të përdorni shërbimet tona. Visit do vizitë në faqen tonë, si dhe çdo blerje, do të thotë që i keni lexuar këto terma dhe se jeni plotësisht dakord me ta. Nëse ato nuk janë të pranueshme për ju, ju lutemi mos përdorni këtë kërkesë.

1. Dispozitat e përgjithshme 
www.ibdiscount.com   kanë të drejtat e autorit të të gjithë përmbajtjeve (teksti, materialet vizive dhe audio, bazat e të dhënave dhe kodi i programimit). Përdorimi i paautorizuar i ndonjë pjese të portalit pa lejen e pronarit të së drejtës së kopjimit konsiderohet shkelje e të drejtës së autorit dhe i nënshtrohet padisë. Ne nuk garantojmë se materialet dhe shërbimet në këtë vend janë të përshtatshme ose të disponueshme për t’u përdorur jashtë Republikës së Maqedonisë, dhe hyrja nga një zonë ku përmbajtja e tyre është e paligjshme është e ndaluar. Asnjë përdorim ose eksport, www.ibdiscount.com. import, me qëllim eksportimin e materialeve ose shërbimeve në këtë vend ose ndonjë lloj tjetër kopjimi ose adaptimi që është në kundërshtim me ligjet ose rregulloret në fuqi, përfshirë, pa kufizime, ligjet dhe rregulloret për eksportin e Republikës  së Maqedonisë. Nëse vendosni të përdorni këtë vend jashtë Republikës së Maqedonisë, ju e bëni këtë me iniciativën tuaj dhe e konsideroni veten përgjegjës për respektimin e ligjeve lokale në fuqi. Këto kushte interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Maqedonisë dhe nuk do të zbatohen parime për zgjidhjen e mosrespektimit të ligjeve. INTERNATIONAL BRAND DISCOUNT mund t’i rishikojë këto terma në çdo kohë duke azhurnuar këtë dokument. Herë pas here, vizitoni këtë faqe për të rishikuar kushtet aktuale sepse për ju si përdorues ato janë detyruese. Disa dispozita të këtyre kushteve mund të shfuqizohen nga njoftimet ligjore dhe termat të disponueshëm vetëm në faqe të caktuara të kësaj faqe.

2.Materialet e përcjella nga përdoruesi (komentet dhe përmbajtjet e tjera)
Të dhënat personale që ju përcillni në faqen www.ibdiscount.com me qëllim të blerjes së produkteve do të trajtohen në përputhje me dokumentin tonë për mbrojtjen e intimitetit në Internet. Ndalohet dërgimi ose transferimi nga kjo vendndodhje, çdo material i paligjshëm, kërcënues, fyes, shpifës, pornografik ose materiale të tjera që janë në kundërshtim me ndonjë ligj. të cilat nuk mund të hidhen lirshëm. Të gjitha materialet, informacionet dhe njoftimet e tjera që ju transmetoni ose dërgoni në këtë vend nuk do të konsiderohen konfidenciale dhe të cilat mund të mos jenë të arritshme lirisht. Ibdiscount.com nuk ka asnjë detyrim ndaj këtyre njoftimeve. Punonjësit tanë mund të kopjojnë, zbulojnë, shpërndajnë, aplikojnë ose përdorin ndryshe komunikimet dhe të gjitha të dhënat, imazhet, tingujt, tekstin dhe të gjitha materialet që përmbahen në të, për çfarëdo qëllimi tregtar ose jo-komercial. Sigurisht, ky grup nuk përfshin informacionin tuaj personal. Ne i përdorim ato vetëm për përdorim të brendshëm në përputhje me politikën tonë të privatësisë. Ne nuk i shpalosim ose i dërgojmë ato tek palët e treta, por i përdorim ato vetëm për të përpunuar porositë e tua.

3.Lidhje në faqet e internetit drejt tjera web lokacioneve (linqet) në këtë faqe me faqet e prodhuesve të pavarur janë vendosur vetëm për të lehtësuar punën tuaj. Nëse përdorni këto lidhje, do të largoheni nga kjo vendndodhje www nuk i ka shqyrtuar të gjitha këto faqe nga prodhuesit e pavarur dhe nuk i kontrollon ato, dhe për këtë arsye nuk është përgjegjës për asnjë prej këtyre vendeve ose përmbajtjen e tyre. Duke vepruar kështu, ne nuk miratojmë ose bëjmë ndonjë deklaratë rreth tyre, ose ndonjë informacion, softuer ose produkte ose materiale të tjera të përmbajtura në të, ose ndonjë rezultat që mund të merret nga përdorimi i tyre. Nëse vendosni të përdorni një nga faqet e internetit të prodhuesve të pavarur të lidhur me këtë faqe, ju e bëni këtë në rrezikun tuaj.

BLERJA ME BESIM

Krijimi i një porosie

Për të qenë në gjendje të bëni një blerje në faqen tonë të internetit duhet të jeni një përdorues i regjistruar. Procesi i regjistrimit është shumë i thjeshtë dhe vetëm duhet të futni të dhënat tuaja personale. Për të filluar regjistrimin, duhet të klikoni në REGISTER në këndin e sipërm të djathtë, ku më pas do të paraqiten me fushat ku duhet të futni të dhënat tuaja. Pasi të keni futur të gjitha të dhënat, klikoni në REGISTER dhe do të merrni një lidhje në e-mailin tuaj, të cilin duhet të klikoni, i cili do të përfundojë regjistrimin tuaj dhe do të keni mundësi të vazhdoni me blerjen.

Përzgjedhja e produktit

Në krye të secilës faqe është një menu drop-down me kategoritë e produkteve. Përzgjedhja e një prej kategorive do të hapë një faqe me produkte të listuara. Në anën e majtë të faqes ka filtra për filtrimin e produkteve sipas: gjinisë, llojit, qëllimit, prodhuesit, çmimit. Duke zgjedhur fushën e CHECKBOX ngjitur me një filtër specifik, e ndizni ose çaktivizoni filtrin përkatës. Nëse keni gjetur produktet që ju interesojnë, mund të shihni informacione shtesë rreth produktit specifik duke klikuar në imazhin ose emrin e produktit. Nëse nuk e dini se cilës kategori i përket produktit që ju intereson, ju mund të përdorni kutinë e kërkimit në krye të secilës faqe. Në këtë fushë mund të vendosni kodin e produktit, emrin e markës, qëllimin, etj. Kur rishikoni produktet që janë në dispozicion për blerje, do të vini re nën fushën e produktit “EXAMINATION”. Kur shtypni atë kuti do të keni mundësi të shihni produktin nga kënde të shumta, për të zgjedhur ngjyrën dhe madhësinë e dëshiruar. Duke shtypur fushën “BUY” do të njoftoheni se produkti është në shportën tuaj. Është e mundur që të shtoni të njëjtin produkt në shportë disa herë.

Përmbajtja e shportës

Një përmbledhje e të gjitha produkteve që dëshironi të blini është në dispozicion në çdo kohë. Duke klikuar thjesht në ikonën e shportës së blerjes, në pjesën e sipërme të djathtë të faqes në internet, ju hapni një faqe që shfaq të gjitha produktet e zgjedhura për blerje. Ju lehtë mund të fshini produktet nga karroca ose të rritni numrin e tyre.

Renditja e produkteve nga shporta

Kur të jeni gati për të bërë një blerje, duhet vetëm të klikoni në butonin “I ACCEPT” në faqen ku është vendosur shporta për të bërë pagesën. Do t’ju kërkohet të regjistroheni ose të regjistroheni në llogarinë tuaj. Formulari që plotësoni gjatë regjistrimit plotësohet vetëm një herë, dhe çdo herë tjetër që të regjistroheni do të jetë në profilin e krijuar tashmë. Kur të jeni gati për të bërë një blerje, në tre hapat e ardhshëm ju duhet të zgjidhni një adresë të dorëzimit, mënyrën e dorëzimit dhe mënyrën e pagesës. Pastaj faqja e përfundimit të blerjes do të hapet. Nëse keni ndryshuar mendimin tuaj për blerjen dhe dëshironi të ndryshoni diçka, thjesht mund të ktheheni në karrocë duke klikuar në kutinë “VAZHDIMI”. Kthimi i pjesës së paguar bëhet duke klikuar në ikonën e shportës.

Dorëzimi 

Pasi të keni marrë konfirmimin e një urdhëri të krijuar, urdhëri hyn në statusin e përpunimit. Pasi të përpunohet dhe konfirmohet, do të dërgohet për dorëzim. Koha e dorëzimit është 5 ditë pune. Të gjitha porositë e vendosura të Premten ose në fundjavë do të përpunohen ditën e parë të punës. Orari i punës i dyqanit tonë online është nga 8 e mëngjesit deri në 4 të pasditës gjatë javës dhe të Shtunën nga 9 e mëngjesit deri në orën 2 pasdite. Korrieri dërgon dërgesën në adresën e dorëzimit në periudhën nga 8 e mëngjesit deri në ora 4 pasdite. Ju lutemi siguroni një person në adresën e duhur për marrjen e dërgesës gjatë kësaj periudhe. Nëse korrieri nuk ju gjen në adresë, është praktikë e zakonshme t’ju pyesi në numrin e telefonit që keni futur kur krijoni porosinë në mënyrë që të caktoni një datë të re të dorëzimit. Nëse në përpjekjen e dytë të dorëzimit ai nuk ju gjen në adresën e rënë dakord, ai do t’ju kthejë dërgesën tek ne. Pas marrjes së dërgesës, ne do t’ju kontaktojmë për të përcaktuar arsyet e mos-dorëzimit dhe ne do të organizojmë ri-dorëzimin.

REKLAMACIONET

Pasi që shërbimi korrier të ketë dorëzuar dërgesën për ju, ju lutemi kontrolloni produktin dhe nëse ka dëmtime të dukshme (pjesë të shqyer ose shtypje) ose produkti nuk është në përputhje me porosinë tuaj, ju Ju lutemi  kërkoni me telefon në numrin 02/3111-080 ose na dërgoni një email me të dhënat tuaja (emrin, mbiemrin dhe telefonin) në adresën office@ibdiscount.com dhe thoni arsyet pse dëshironi të zëvendësoni / ktheni paketën. Ju lutemi të na kontaktoni jo më vonë se 24 orë pas marrjes së dërgesës. Operatorët tanë do t’ju informojnë për procedurën e mëtejshme, sa më shpejt të jetë e mundur ~~ Ju mund ta zëvendësoni produktin në marrëveshje me operatorët tanë. Ju dërgoni produktin që na ndryshon me postë ekspres, me shpenzimet tuaja. Pas marrjes së produktit, kontrollojmë nëse produkti është dëmtuar, dhe pastaj ju dërgojmë një zëvendësim të përshtatshëm. Mallrat e blera përmes një dyqani në internet, i cili së bashku me një formular të plotësuar ankese duhet të dërgohen në adresën e office@ibdiscount.com

MBROJTJA E PRIVATËSIS SË TË DHËNAVE

Për të përpunuar me sukses urdhërat, na duhet emri dhe mbiemri i klientit, adresa e banimit, adresa e postës elektronike dhe numri i telefonit. Me ndihmën e të dhënave të përmendura mund të dorëzojmë produktet e dëshiruara, si dhe të informojmë blerësit për statusin aktual të porosisë. Në emër të kompanisë INTERNATIONAL BRAND DISCOUNT ne jemi të përkushtuar të mbrojmë privatësinë e të gjithë klientëve tanë. Ne mbledhim vetëm të dhënat themelore të nevojshme për klientët (përdoruesit) dhe të dhënat e nevojshme për punën dhe informacionin e përdoruesve në përputhje me zakonet e mira të biznesit dhe në mënyrë që të sigurojmë një shërbim cilësor. Ne u japim klientëve një zgjedhje duke përfshirë aftësinë për të vendosur nëse duhet të çabonoheni ose jo nga lista e postimeve. Të gjitha të dhënat e klientit / përdoruesit ruhen rreptësisht dhe janë të disponueshme vetëm për punonjësit që kanë nevojë për të kryer aktivitete të rregullta pune. Të gjithë punonjësit e INTERNATIONAL BRAND DISCOUNT janë përgjegjës për respektimin e parimeve të mbrojtjes së intimitetit. Kur futni detajet e kartës së pagesës, informacioni i ndjeshëm transmetohet në rrjetin publik në një formë të sigurt (të koduar) duke përdorur protokollin SSL dhe sistemin PKI, pasi aktualisht është teknologjia më e përparuar kriptografike. Siguria e të dhënave gjatë blerjes në internet, duke garantuar pagesën CARD dhe AD Komercijalna Banka, në mënyrë që i gjithë procesi i pagesës të kryhet në faqen e bankës. Në asnjë moment nuk janë në dispozicion detajet e kartës së kreditit në sistemin tonë.

KTHIMI I PRODUKTIT

Në rast të kthimit të mallrave ose kthimit të një blerësi që ka paguar më parë me njërën prej kartave të pagesës, pjesërisht ose plotësisht dhe pavarësisht nga arsyeja e rimbursimit, INTERNATIONAL BRAND DISCOUNT është i detyruar të rimbursojë fondet dhe kryejn kthim ekskluzivisht përmes VISA, EC / MC dhe Maestro, që do të thotë se banka me kërkesë të shitësit do t’i kthejë fondet në llogarinë e mbajtësit të kartelës.